Terug
Hoe kunnen we helpen?

Wie we zijn

Het Vrijheidsmuseum is een historisch educatief museum dat voor jong en oud het grensoverschrijdende en multiperspectieve verhaal vertelt van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. Centraal staat de Tweede Wereldoorlog, in samenhang met de geschiedenis van de 20e eeuw én de actualiteit. Het museum is aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en heeft het keurmerk Geregistreerd Museum.

De algemene directie van het Vrijheidsmuseum is in handen van Esther Horsten, tevens directeur van het Infocentrum WO2 Nijmegen. Het team bestaat verder uit Rense Havinga (historicus & conservator), Nadia Boujida (coördinator groepsreserveringen), Monique van Uden (medewerker groepsreserveringen), Maria Tadema (coördinator Infocentrum WO2 Nijmegen en evenementen) en Wanda Tiersma (coördinator marketing, communicatie en pr). Naast deze betaalde beroepskrachten zijn er 120 vrijwilligers voor het museum actief. Coördinator personeelszaken en vertrouwenspersoon is Karen van Gelder.

Bestuurssamenstelling:
mr. H. Verheijen (voorzitter)
drs. J. van Baars (penningmeester) 
dr. E. Manders (secretaris)
dr. C. Brand (lid)

Zowel het Vrijheidsmuseum als het Infocentrum WO2 Nijmegen zijn onderdeel van de Stichting Vrijheidsmuseum.

Informatie ANBI-Registratie

Naam: Stichting Vrijheidsmuseum

Fiscaal nummer: NL008166341B01

RSIN: 8166341

Lees meer hierover op onze pagina Word Vriend & Giften.

Contactgegevens

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Tel: 024-3974404

Email: welkom@vrijheidsmuseum.nl