Terug
Hoe kunnen we helpen?

Collectie & Schenkingen

Collectie 
Het Vrijheidsmuseum beschikt over een unieke collectie van meer dan 92.000 voorwerpen, documenten, foto’s en textiel. De kerncollectie betreft de jaren 1944-1945 in Nederland en Duitsland. De ondersteunende collectie heeft een brede en internationale strekking die ook de voor- en naoorlogse periode omvat. Daarnaast beschikken wij over een gespecialiseerde bibliotheek met circa 8.700 boeken. 

Omdat wij met een kleine staf veel werk verrichten, zijn ons archief en onze bibliotheek niet zonder afspraak in te zien of te bezoeken. Wel kunt u op www.collectiegelderland.nl en www.oorlogsbronnen.nl direct het gedigitaliseerde deel van onze collectie inzien. Vindt u niet wat u zoekt? Vul dan het contactformulier op onze website in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Schenkingen
Heeft u historische voorwerpen van het interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding of de wederopbouw? Gooi ze niet weg! Wellicht zijn ze nog van waarde voor het Vrijheidsmuseum. 

Objecten die niet in de permanente expositie te zien zijn, worden ook onder stabiele omstandigheden geconserveerd. Regelmatig wordt deze collectie ingezet voor wisseltentoonstellingen, projecten, onderzoek en bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland. Van een schenking wordt dus steeds dankbaar gebruik gemaakt. Ook als deze niet in onze vaste expositie kan worden opgenomen.

Vul het contactformulier op onze website in als u een historisch object aan het museum wilt schenken of als u wilt weten of uw voorwerpen in onze collectie passen. U heeft ook altijd de mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen tijdens de reguliere openingstijden van het museum. Er is altijd iemand aanwezig bij de entreebalie die uw schenking kan aannemen. Let op: het is echter niet altijd mogelijk voor de conservator om hierbij aanwezig te zijn. Indien u de conservator wilt spreken dan kunt u het beste van te voren een afspraak inplannen via het contactformulier op onze website of per mail: welkom@vrijheidsmuseum.nl, t.a.v. de conservator. 

Voor een juiste afhandeling van een schenking en om te voorkomen dat er waardevolle informatie verloren gaat, vragen wij schenkers om een formulier in te vullen. Indien mogelijk, stellen wij het op prijs als u enige achtergrondinformatie over het te schenken materiaal kunt aanleveren.