Terug
Hoe kunnen we helpen?

Privacyverklaring

Het Vrijheidsmuseum wordt beheerd door de Stichting Vrijheidsmuseum. Onder deze Stichting valt ook het Infocentrum WO2 Nijmegen. Het privacy beleid van het Vrijheidsmuseum is er op gericht om persoonsgegevens van bezoekers zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Hiermee waarborgen en beschermen we uw privacy. Het Vrijheidsmuseum houdt zich het recht voor om het privacy beleid tussentijds aan te passen. De meest recente versie zal op deze pagina gepubliceerd worden. Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens: verwerking, doel, beveiliging
Het Vrijheidsmuseum verzamelt via de website (het contactformulier en de aanvraagformulieren voor educatieve programma’s en groepsarrangementen) en via de mail persoonsgegevens voor de afhandeling van onze diensten. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van vragen en het maken van reserveringen voor evenementen, groepsbezoeken of gelijksoortige activiteiten. Als u een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. Als u zich heeft aangemeld om op de hoogte gebracht te worden van nieuwsberichten rondom het museum dan zal uw mailadres alleen voor dat doel gebruikt worden. Het Vrijheidsmuseum verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming. Daarnaast is de website beveiligd via een SSL-certificaat. Dit certificaat waarborgt dat vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden wordt zodat gegevens niet onderschept kunnen worden. 

Google Analytics
Het Vrijheidsmuseum maakt gebruik van het programma Google Analytics. Binnen dit programma worden er tracking cookies op de website van het museum geplaatst om zo gegevens te verkrijgen over het websitegebruik en klikgedrag door websitebezoekers. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistieke doeleinden. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd zodat de persoonsgegevens van de websitebezoekers volledig anoniem verwerkt worden. Daarnaast deelt het Vrijheidsmuseum de verzamelde persoonsgegevens niet met Google en maakt het museum geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Het Vrijheidsmuseum heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om voorgenoemde privacy maatregelen te waarborgen. Zie ook ons Cookie beleid.

Websites van derden
Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen.

Online ticketverkoop via Global Ticket
Het Vrijheidsmuseum is een samenwerking aangegaan met Global Ticket voor de verkoop van online entreetickets voor het museum via de website tickets.vrijheidsmuseum.nl. Het Vrijheidsmuseum beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum. Echter, voor een correcte verwerking van de online tickets hebben we altijd bepaalde persoonsgegevens nodig. De volgende persoonsgegevens moeten standaard worden ingevuld bij de aankoop van online tickets:

  • Naam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land

Het Vrijheidsmuseum en Global Ticket gebruiken deze gegevens alleen voor het verwerken van uw online aankoop. Uw gegevens worden niet voor overige doeleinden van het museum gebruikt of doorverkocht of verstrekt aan derden (alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn). Om de veiligheid van uw persoonsgegevens verder te waarborgen hebben wij daarnaast een verwerkersovereenkomst met Global Ticket afgesloten.

Verwerking door derde partijen
Het Vrijheidsmuseum verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat we zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting. In dergelijke gevallen schakelt het Vrijheidsmuseum een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Deze derde partij verwerkt eveneens de persoonsgegevens. Voorbeelden zijn de afhandeling van betalingen of een gespecialiseerde partij die ervoor zorgt dat uw entreeticket in uw mailbox wordt afgeleverd. In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het Vrijheidsmuseum is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die het Vrijheidsmuseum van u heeft in te zien. Mochten er onjuistheden in zitten dan heeft u het recht deze gegevens aan te passen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen. U dient van te voren een verzoek in te dienen als u uw gegevens wilt inzien.
Mocht u ingeschreven staan in ons mailbestand om op de hoogte te blijven van nieuwsberichten rondom het museum en wenst u geen mail meer te ontvangen? Dan kunt u dit melden via welkom@vrijheidsmuseum.nl. Uw mailadres zal dan uit ons bestand worden verwijderd.

Klachten en aansprakelijkheid
Het dagelijks bestuur van het Vrijheidsmuseum is in handen van directeur drs. Wiel P.H. Lenders.

Mocht u klachten of overige opmerkingen hebben dan kunt via de volgende kanalen contact met ons opnemen:
Adres: Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Telefoonnummer: 024-3974404
Email: welkom@vrijheidsmuseum.nl

Copyright
Het Vrijheidsmuseum is verantwoordelijk voor alle aangeleverde teksten op deze website. Mocht u interesse hebben in het gebruik van onze teksten of foto’s dan vragen wij u hier vooraf toestemming voor te vragen. Dit is mogelijk via de genoemde kanalen onder het kopje ‘klachten en aansprakelijkheid’. In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen achterhalen van de foto’s. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten, neem dan contact met ons op. Het Vrijheidsmuseum is niet aansprakelijk voor foutief gebruik of verkeerde bronvermelding van foto’s en teksten van derden op deze website.