Terug
Hoe kunnen we helpen?

woensdag 27 oktober 2021

Een Duits-Nederlands verhaal op rails

Expositie over 150 jaar grensoverschrijdende uitwisseling via het spoorwegennet

De pop-up tentoonstelling “Shared History on Tour” vertelt het verhaal van 150 jaar gezamenlijke Nederlands-Duitse geschiedenis in het tijdperk van de stoomtrein. Kijk en luister naar de bedrijvige uitwisseling van mensen, goederen en ideeën die door de eeuwen heen de basis voor bloei en rijkdom vormden in onze grensoverschrijdende regio “Nederrijnland”.

Via het internationale spoorwegennet is dit gebied historisch gezien een nauw verweven culturele en economische regio. In de expositie staat het “Duitse lijntje” centraal, één van de meest belangrijke grensoverschrijdende spoorwegverbindingen van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij van Boxtel naar Wesel. Later werd dit grensoverschrijdende traject onderdeel van de snelste treinverbinding van Londen via Berlijn tot aan Sint-Petersburg.

Een audiovisuele productie met film en 360 graden video’s
De expositie vertoont de geschiedenis aan de hand van verschillende aan het spoorverkeer gerelateerde onderwerpen, zoals werken in het buurland tijdens de industrialisering, het Duitse keizerrijk, de twee wereldoorlogen, verzuiling, bedevaart en vlucht. De tentoonstelling bevat naast de expositie ook een documentaire over de spoorweg-geschiedenis door middel van vele originele historische filmfragmenten en spoorwegmateriaal. Middels AV-stations kan de bezoeker in 360 graden video’s duiken en onderdeel uitmaken van spannende scènes uit die tijd.

“Shared History on Tour” is van 3 tot en met 30 november 2021 te zien in het Vrijheidsmuseum. De reizende tentoonstelling werd door het Duitse LVR-Niederrheinmuseum te Wesel in samenwerking met het Vrijheidsmuseum in Groesbeek ontwikkeld.

Interreg Programma Deutschland-Nederland
De expositie “Shared History on Tour” is onderdeel van het project “Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen” en wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 1,2 miljoen euro door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincies Gelderland en Limburg financieel ondersteund.